Speaker

Xuan Jin
Xuan
Jin
Head of UK, Ireland & Nordics
Alibaba Cloud International

bio to follow shortly...